Actualment el cuc ha estat en 58 països

Embaixadors

A partir del 2011, si vas fora de Catalunya durant una temporada el cuc et proveïrà de material per fer una bona difusió i passarás a ser EMBAIXADOR del CUC al país on vas

EMBAIXADORS ACTUALS:

DINAMARCA - ADRIÀ F. (ja ha tornat)
SUD D'ASIA - SERGI M
NORUEGA - CHERISH

Visualitzacions de pàgina: