Actualment el cuc ha estat en 58 països

21 de març de 2011

Parc Nacional d'Iguazú - Part Argentina
Per respecte al medi, en aquest parc no es va deixar cap cuc engantxat

Fet per Xavier i Núria

Visualitzacions de pàgina: