Actualment el cuc ha estat en 58 països

27 d’agost de 2011

Madrid i Santander

Palacio de la Madalena ( Santander)

Congreso de los di-puta-dos (Madrid)
La Cibeles (alla on celebren tantes coses els blancs...)


Fotos d'en Marc F. Gràcies!

Visualitzacions de pàgina: